Gönül Dağı Dizisi Efkar Türküsü Cengiz Özkan
Gönül Dağı Dizisi Efkar Türküsü Cengiz Özkan

Gönül Dağı Dizisi Efkar Türküsü Cengiz Özkan

Gönül Dağı dizisinde son bvefatta çalan Dert türküsü, lafları ve türküyü kimin seslendirdiği hakkında ayrıntılar haberin devamında..
Gönül Dağı Dizisinde son bvefat çalan Dert adlı türkünün lafları Cengiz Özkan tarafından hazırlanmış ve seslendirilmiştir. Dert adlı türkünün müziği ise Engin Arslan’ aittir. Dert Türküsünün tertip etmesinde ise Engin Arslan ve Sunay Özgür yer almıştır. 
Gönül Dağı dizisinde çalan Dert türküsünün aynı zamanda video klipi de youtube adlı platformda yayınlandı. Kalan Müzik yaftayı ile yayınlanan Cengiz Özkan tarafından seslendirilen Dert adlı türkünün lafları ise şu biçimde.

Gönül Dağında Çalan Dert Türküsü 

Bilirmisin hâlim nedir sultânım
Aklım yok başımda kalmışım yarım
Divâne dolaşırım bu benim kârım
Ben aşka âşığım canım cânânım
Gün geçtikçe çoğalır ateşim nârım
Yandıkça yanarım tüter dumanım
Kârım efkârım zârım efkârım
Vârım efkârım ah yârim efkârım
Geleceksin diye gönlüm aralı
Hangi hoş gelse olmam oralı
Yüce sarp dağların nazlı maralı
Bir selâm göndersen gitmem yaralı
Umurumda değil dünyanın malı
Gönlümün sultânı sevdânın adı
Kârım efkârım zârım efkârım
Vârım efkârım yârim efkârım

Bir cevap yazın